Katalog usług

Jedno miejsce skupiające wszystkie narzędzia zarządzania biznesem

Portal będący centrum usług publicznych będzie udostępniał następujące grupy usług:
  • informacje publiczne;
  • informacje spersonalizowane przeznaczone dla konkretnych podmiotów i obywateli udostępniane po uwierzytelnieniu.
Główni usługobiorcy dedykowanego portalu to:
  • przedsiębiorcy. Ta grupa już dziś prowadzi komunikację elektroniczną z administracją poprzez prowadzenie elektronicznej wysyłki eDeklaracji uwierzytelnionych podpisem kwalifikowanym oraz uiszczanie opłat z tytułu podatku od nieruchomości, dzierżawy lub wieczystego użytkowania;
  • osoby fizyczne w tym właściciele nieruchomości przy szczególnym uwzględnieniu osób, które z różnych powodów mają utrudniony dostęp do siedziby urzędu jak np. osoby niepełnosprawne, mieszkające lub przebywające na stałe poza terenem gminy lub osoby pracujące poza granicami kraju;
  • mieszkańcy gminy zobowiązani do regulowania opłat wobec gminy;
  • inwestorzy - mogą znaleźć informacje o mieniu gminy w kontekście możliwych działań inwestycyjnych.

Dodatkowo w ramach portalu można skierować interesanta na dedykowane formularze elektroniczne udostępnione na platformie elektronicznych usług publicznych ePUAP.

eUrząd pozwala na:
  • załatwianie spraw o dowolnej porze dnia, nie wychodząc z domu;
  • sprawdzanie stanu załatwianej sprawy;
  • składanie skarg, wniosków i zapytań w postaci elektronicznej (Elektroniczna Skrzynka Podawcza);
  • składanie deklaracji podatkowych.
Powiązane artykuły

Oprogramowanie biznesowe

Zobacz

Wybór systemu ERP

Zobacz

Aplikacja mobilna

Zobacz