Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Nowoczese firmy
w swojej pracy wykorzystują nowoczense oprogramowanie do zarządzania zasobami

Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem powinno mieć na celu realizację założeń planów, które zostały określone przez kadrę zarządzającą na kilka najbliższych lat. Ważne jest, aby unikać błędów i zatrudniać managerów, którzy potrafią być kreatywni i skuteczni.

Jedną z najnowocześniejszych metod zarządzania podmiotem gospodarczym stał się ostatnimi czasy controlling. Jest to system sterowania firmą, skoncentrowany na wynikach. Łączy on w sobie procesy planowania, wyszukiwania informacji oraz kontrolowania. Jego celem jest wyszkolenie kadry managerskiej w taki sposób, aby podejmowała ona skuteczne decyzje na różnych poziomach zarządzania.

Podstawą controllingu jest krótko- oraz długofalowe planowanie, które oparte jest na podstawowych zasadach takich jak: ciągłość, elastyczność czy wariantowość. Istotna jest również kompleksowość oraz optymalność. Zgodnie z tymi zasadami, poszczególne działy przedsiębiorstwa tworzą własne plany, które łączone w całość, tworzą wspólny plan działania firmy. Wymaga to pracy wielu osób i wszystkich działów.

Controlling zorientowany jest zarówno na klienta, jak i na rynek, dlatego dużą wagę przywiązuje się do działań marketingowych, badawczych oraz dystrybucyjnych. To, co stanowi jego sedno, to przyszłość przedsiębiorstwa. Jednak ważne jest również skupienie się na bieżącej działalności, która pozwoli na natychmiastowe reagowanie i pozwoli na unikanie błędów w kolejnych latach. Dlatego też system controllingu został podzielony na dwie części:

  • controlling strategiczny
  • controlling operatywny

Controlling operatywny skupia się właśnie na działalności bieżącej. Jego głównym założeniem jest kontrola aktualnej rentowności, płynności oraz efektywności firmy. Z jednej strony pozwala to na analizę przychodów i wpływów, z drugiej na kontrolę nakładów oraz wydatków. Controlling operatywny dotyczy wnętrza przedsiębiorstwa i jest stosowany na okres krótszy niż controlling strategiczny.

Controlling strategiczny ma na celu długofalowe planowanie strategii, dążącej do utrzymania rentowności oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Koncentruje się na sytuacji rynkowej i wspomaga wprowadzanie zmian, które pozwolą na dostosowanie się firmy do wymogów zewnętrznych. Określa mocne i słabe strony podmiotu oraz szanse i zagrożenia związane z osiąganiem trwałych zysków. Controlling strategiczny stosowany jest na okres od trzech lat wzwyż.

Oprogramowanie biznesowe

Faktem jest, że wszystkie firmy w większym lub mniejszym stopniu wykorzystują w swojej pracy systemy informatyczne. Oprogramowanie biznesowe jest praktycznie wszędzie. Wiele firm korzysta z wielu różnych systemów, które nie są ze sobą zintegrowane. Taki sposób w jakimś stopniu pomaga w zarządzaniu ale jest w znacznym stopniu ograniczony. Dane nie są przekazywane pomiędzy różnymi działami a więc pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

Jednak większość firm korzysta z oprogramowania całościowego. A więc wszystkie obszary, lub te kluczowe są objęte jednym spójnym systemem informatycznym. Takie systemy dają ogromne możliwości zarządzania procesami. Wszystkie dane są dostępne poprzez systemy analityczne, można generować różne zestawienia, podglądnąć jak przebiegają procesy produkcyjne, czy jak wygląda sprzedaż. Takim system jest ERP, który poprzez swoją modułowość, skalowalność i elastyczność w pełni wykorzystuje potencjał przedsiębiorstwa.

Powiązane artykuły

Zasoby Ludzkie

Zobacz

Dostawcy oprogramowanie

Zobacz

Wybor systemu ERP

Zobacz